نمایش 1–12 از 120 نتیجه

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V28

8,824,640 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 28 اخوان به صورت توکار و 4 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 51×60 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. این مدل از اجاق گاز دارای پلوپز نمی باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V27

7,866,980 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 27 اخوان به صورت توکار و 4 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت استیل می باشد. ابعاد آن 50×58 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. این اجاق گاز صفحه ای اخوان دارای پلوپز نمی باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع نیمه شیب دار می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V26

9,582,320 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 26 اخوان به صورت توکار و 4 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 51.5×62 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در کنار سمت چپ می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V25

10,617,310 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 25 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 52×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V24

10,617,310 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 24 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 52×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V22

9,855,780 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 22 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت استیل می باشد. ابعاد آن 50×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع شیب دار می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V21

9,855,780 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 21 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت استیل می باشد. ابعاد آن 50×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V16

11,130,130 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 16 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی با لبه ابزار خورده می باشد. ابعاد آن 51×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در کنار سمت راست می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V15

10,918,600 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 15 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 51×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در کنار سمت راست می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V14T

13,061,290 تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V14-T (تایمردار) جدیدترین مدل گاز صفحه اخوان با سرشعله های ایتالیایی است. این گاز مدل تایمردار مدل V14 اخوان هست که پرفروشترین مدل در سری ونوس اخوان است. تایمر این گاز به این صورت است که مصرف کننده میتواند به صورت همزمان برای هر 5 شعله گاز زمان خاموشی مشخصی تعیین کند.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V14

11,130,130 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 14 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی با لبه ابزار خورده می باشد. ابعاد آن 51×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V13

10,918,490 تومان
اجاق گاز صفحه ای V 13 اخوان به صورت توکار و 5 شعله است. نمای ظاهری آن به صورت شیشه مشکی می باشد. ابعاد آن 51×86 سانتی متر است. این اجاق از خانواده ونوس می باشد. هم چنین قطعات اصلی این گاز اخوان ایتالیایی است. محل قرار گیری پلوپز در این مدل در وسط می باشد. نوع شعله پخش کن های این گاز طرح ونوس و راندمان احتراق آن 25 درصد بالاتر از استاندارد است. هم چنین ولوم آن از نوع تخت می باشد.